Tag:

Ga Hà Nội

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng hiện đường sắt tốc độ cao của Việt Nam đang lỡ hẹn với yêu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh đầu tư cho đường sắt cao tốc là đầu tư dài hạn cho tương lai. Video Ga Hà Nội

Đường sắt tốc độ cao là 'trục xương sống' trên hành lang Bắc - Nam
Tin nóng   |   12/10/2023
Đường sắt tốc độ cao là 'trục xương sống' trên hành lang Bắc - Nam

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng hiện đường sắt tốc độ cao của Việt Nam đang lỡ hẹn với yêu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh đầu tư cho đường sắt cao tốc là đầu tư dài hạn cho tương lai.