Tag:

Florida

Sargassum là một chi tảo mơ màu nâu hay rong biển được tìm thấy ở các đại dương ôn đới và nhiệt đới trên toàn cầu. Nó còn được gọi là thủy triều vàng. Khoảng 8,7 triệu tấn đang trôi về phía Florida, Mỹ. Video Florida

Video: Thủy triều vàng khổng lồ sắp 'tấn công' Florida
Video: Thủy triều vàng khổng lồ sắp 'tấn công' Florida

Sargassum là một chi tảo mơ màu nâu hay rong biển được tìm thấy ở các đại dương ôn đới và nhiệt đới trên toàn cầu. Nó còn được gọi là thủy triều vàng. Khoảng 8,7 triệu tấn đang trôi về phía Florida, Mỹ.