Tag:

F0

TTO - Bản tin 30s Nóng 30-12: Quyết định mới của Bộ Y tế: Tiếp xúc cơ thể F0 và những yếu tố nào nữa mới coi là F1; Yêu cầu làm rõ vụ hành hung người và cản trở báo chí trước cổng tòa Thủ Dầu Một; Xe tăng trôi trên biển… Video F0

Bản tin 30s Nóng: Tiếp xúc cơ thể F0 và những yếu tố nào nữa mới coi là F1; Bí ẩn ‘xe tăng' trôi trên biển
30S Nóng   |   30/12/2021
Bản tin 30s Nóng: Tiếp xúc cơ thể F0 và những yếu tố nào nữa mới coi là F1; Bí ẩn ‘xe tăng' trôi trên biển

TTO - Bản tin 30s Nóng 30-12: Quyết định mới của Bộ Y tế: Tiếp xúc cơ thể F0 và những yếu tố nào nữa mới coi là F1; Yêu cầu làm rõ vụ hành hung người và cản trở báo chí trước cổng tòa Thủ Dầu Một; Xe tăng trôi trên biển…

Từ ngày
Đến ngày