Tag:

F0 không triệu chứng

TTO – Chiến lược điều trị COVID-19 của TP.HCM khi mở cửa? F0 khỏi bệnh nếu chưa được xác nhận, phải tiêm vắc xin mới có thẻ xanh COVID-19? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 19-9. Video F0 không triệu chứng

Robot Hỏi - Đáp: F0 khỏi bệnh nếu chưa được xác nhận phải tiêm vắc xin mới có thẻ xanh COVID?
Bạn có biết   |   19/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: F0 khỏi bệnh nếu chưa được xác nhận phải tiêm vắc xin mới có thẻ xanh COVID?

TTO – Chiến lược điều trị COVID-19 của TP.HCM khi mở cửa? F0 khỏi bệnh nếu chưa được xác nhận, phải tiêm vắc xin mới có thẻ xanh COVID-19? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 19-9.