01/07/2020

EVNSPC tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn năm 2020

Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN SPC đã tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn năm 2020, tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vào ngày 30/6.

Video liên quan