Tag:

EVNHCMC

Ngày 25-3, Đoàn viên Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4, Chi đoàn Cơ quan Công ty phối hợp với Chi đoàn TTĐ MĐ1, TTĐ MĐ2 và TTĐTPHCM đã tổ chức hoạt động “Đạp xe diễu hành, tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất. Video EVNHCMC

Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức tuyên truyền Chiến dịch “Giờ trái đất”
Bạn có biết   |   25/03/2022
Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức tuyên truyền Chiến dịch “Giờ trái đất”

Ngày 25-3, Đoàn viên Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4, Chi đoàn Cơ quan Công ty phối hợp với Chi đoàn TTĐ MĐ1, TTĐ MĐ2 và TTĐTPHCM đã tổ chức hoạt động “Đạp xe diễu hành, tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất.