Tag:

EVN HCMC

Với gần 2,6 triệu khách hàng, bài toán phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả luôn được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đặt lên hàng đầu. Video EVN HCMC

EVN HCMC phấn đấu trở thành doanh nghiệp số
Bạn có biết   |   31/12/2020
EVN HCMC phấn đấu trở thành doanh nghiệp số

Với gần 2,6 triệu khách hàng, bài toán phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả luôn được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đặt lên hàng đầu.