Tag:

ến thủy nội địa

Trước hiện trạng nhiều nhà dân tiếp giáp các bờ sông, kênh, rạch tự xây dựng các cầu cảng tạm để neo đậu thuyền, cano cá nhân gây khó khăn cho việc quản lý an toàn đường thủy. Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM đang nghiên cứu quy hoạch xây dựng các bến thủy tập trung để người dân neo đậu các phương tiện cá nhân và có thu phí. Video ến thủy nội địa

TP.HCM nghiên cứu xây dựng bến thủy nội địa tập trungLive
Tin nóng   |   21/09/2019
TP.HCM nghiên cứu xây dựng bến thủy nội địa tập trung

Trước hiện trạng nhiều nhà dân tiếp giáp các bờ sông, kênh, rạch tự xây dựng các cầu cảng tạm để neo đậu thuyền, cano cá nhân gây khó khăn cho việc quản lý an toàn đường thủy. Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM đang nghiên cứu quy hoạch xây dựng các bến thủy tập trung để người dân neo đậu các phương tiện cá nhân và có thu phí.