Tag:

duyệt binh

Hơn 10.000 quân nhân Nga cùng 125 đơn vị khí tài tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở Matxcơva hôm nay 9-5. Video duyệt binh

Video: Nga duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày chiến thắng phát xít
Tin nóng | 09/05/2023
Video: Nga duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày chiến thắng phát xít

Hơn 10.000 quân nhân Nga cùng 125 đơn vị khí tài tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở Matxcơva hôm nay 9-5.