Tag:

đứt đôi container

TTO - Sau khi xem xét hộp đen, camera hành trình... các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xác định chắn đường ngang số 15 không đóng dẫn đến vụ tàu hàng SH3 tông container hôm 5-11. Video đứt đôi container

Video: Tàu hỏa tông container đứt đôi do trực ban quên báo tàu cho gác chắn
Tin nóng   |   14/11/2020
Video: Tàu hỏa tông container đứt đôi do trực ban quên báo tàu cho gác chắn

TTO - Sau khi xem xét hộp đen, camera hành trình... các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xác định chắn đường ngang số 15 không đóng dẫn đến vụ tàu hàng SH3 tông container hôm 5-11.