Tag:

dương tính SARS-CoV-2

TTO - Bản tin 30s Nóng 24-6: Hàng chục ca COVID-19 liên quan chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM; 18 người cùng xóm ở Long An dương tính SARS-CoV-2; Tìm người đến các điểm liên quan ca nhiễm mới tại Bình Dương; Bắt nhóm trộm chuyên dùng kìm cắt khóa nhà Video dương tính SARS-CoV-2

Bản tin 30s Nóng: Hàng chục ca COVID-19 liên quan chợ Sơn Kỳ, TP.HCM; 3 vụ nhảy sông Sài Gòn
30S Nóng   |   24/06/2021
Bản tin 30s Nóng: Hàng chục ca COVID-19 liên quan chợ Sơn Kỳ, TP.HCM; 3 vụ nhảy sông Sài Gòn

TTO - Bản tin 30s Nóng 24-6: Hàng chục ca COVID-19 liên quan chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM; 18 người cùng xóm ở Long An dương tính SARS-CoV-2; Tìm người đến các điểm liên quan ca nhiễm mới tại Bình Dương; Bắt nhóm trộm chuyên dùng kìm cắt khóa nhà