Tag:

đường phố Sài Gòn

Những chuyến xe GoCar đầu tiên đã lăn bánh, hỗ trợ cho việc đi lại của các nhân viên y tế tuyến đầu được thuận tiện, an toàn hơn, để họ có thể tập trung vào công việc quan trọng hơn nhiều là điều trị bệnh nhân. Video đường phố Sài Gòn

Cùng nhau vượt đại dịch: Những chuyến xe nghĩa tình của GoCar
Bạn có biết   |   21/08/2021
Cùng nhau vượt đại dịch: Những chuyến xe nghĩa tình của GoCar

Những chuyến xe GoCar đầu tiên đã lăn bánh, hỗ trợ cho việc đi lại của các nhân viên y tế tuyến đầu được thuận tiện, an toàn hơn, để họ có thể tập trung vào công việc quan trọng hơn nhiều là điều trị bệnh nhân.