Tag:

đường nối Nha Trang – Đà Lạt

Đèo Khánh Lê nằm trên Tỉnh lộ 723 nối Nha Trang – Đà Lạt liên tục sạt lở trong 2 ngày 29 và 30-12. Hàng ngàn khối đất đá đã đổ xuống tuyến đường du lịch quan trọng này. Video đường nối Nha Trang – Đà Lạt

Đá lăn đất lở nguy hiểm trên đường nối Nha Trang – Đà Lạt
Tin nóng | 30/12/2018
Đá lăn đất lở nguy hiểm trên đường nối Nha Trang – Đà Lạt

Đèo Khánh Lê nằm trên Tỉnh lộ 723 nối Nha Trang – Đà Lạt liên tục sạt lở trong 2 ngày 29 và 30-12. Hàng ngàn khối đất đá đã đổ xuống tuyến đường du lịch quan trọng này.