Tag:

đường Điện Biên Phủ

Ngày 15-2, nhiều người dùng dịch vụ bản đồ của Google Việt Nam ngạc nhiên khi đường Điện Biên Phủ, TP.HCM được đổi tên thành Võ Nguyên Giáp. Video đường Điện Biên Phủ

Video: Đường Điện Biên Phủ bất ngờ bị đổi tên thành Võ Nguyên Giáp trên Google Maps
Tin nóng   |   15/02/2023
Video: Đường Điện Biên Phủ bất ngờ bị đổi tên thành Võ Nguyên Giáp trên Google Maps

Ngày 15-2, nhiều người dùng dịch vụ bản đồ của Google Việt Nam ngạc nhiên khi đường Điện Biên Phủ, TP.HCM được đổi tên thành Võ Nguyên Giáp.