Tag:

đương đại

NTK Nguyễn Công Trí vừa tổ chức công bố triển lãm thời trang và nghệ thuật đương đại “Cục im lặng” tại TP.HCM. Video đương đại

NTK Nguyễn Công Trí công bố triễn lãm thời trang “Cục im lặng”
Giải trí   |   13/12/2019
NTK Nguyễn Công Trí công bố triễn lãm thời trang “Cục im lặng”

NTK Nguyễn Công Trí vừa tổ chức công bố triển lãm thời trang và nghệ thuật đương đại “Cục im lặng” tại TP.HCM.