Tag:

được phục vụ

TTO - Sở Công thương TP.HCM vừa kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP được mở cửa hoạt động bình thường, tức được bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ các loại hình kinh doanh bán bia, rượu. Video được phục vụ

Video: Đề xuất cho hàng quán ở TP.HCM được phục vụ khách tại chỗ
Tin nóng   |   19/10/2021
Video: Đề xuất cho hàng quán ở TP.HCM được phục vụ khách tại chỗ

TTO - Sở Công thương TP.HCM vừa kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP được mở cửa hoạt động bình thường, tức được bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ các loại hình kinh doanh bán bia, rượu.