Tag:

được kinh doanh lại

TTO - Một số loại hình sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được TP.HCM cho phép hoạt động trở lại sau ngày 30-9, trong đó quy định dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi; cắt tóc gội đầu chỉ được hoạt động 50% công suất... Video được kinh doanh lại

Video: Sau 30-9, dịch vụ ăn uống được bán mang đi, cắt tóc gội đầu hoạt động 50% công suất
Tin nóng   |   30/09/2021
Video: Sau 30-9, dịch vụ ăn uống được bán mang đi, cắt tóc gội đầu hoạt động 50% công suất

TTO - Một số loại hình sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được TP.HCM cho phép hoạt động trở lại sau ngày 30-9, trong đó quy định dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi; cắt tóc gội đầu chỉ được hoạt động 50% công suất...