Tag:

được đánh giá có tiến độ

TTO - Với việc phủ mũi 2 cho 87,8% người trên 18 tuổi trên địa bàn, Đồng Nai tạm thời vượt TP.HCM (82,29%), Hà Nội (79,42%), Bình Dương (71,92%), dẫn đầu cả nước về tỉ lệ tiêm chủng. Video được đánh giá có tiến độ

Video: Đồng Nai dẫn đầu cả nước về tiêm phủ mũi 2 cho người dân với tỉ lệ 87,8%
Tin nóng   |   15/11/2021
Video: Đồng Nai dẫn đầu cả nước về tiêm phủ mũi 2 cho người dân với tỉ lệ 87,8%

TTO - Với việc phủ mũi 2 cho 87,8% người trên 18 tuổi trên địa bàn, Đồng Nai tạm thời vượt TP.HCM (82,29%), Hà Nội (79,42%), Bình Dương (71,92%), dẫn đầu cả nước về tỉ lệ tiêm chủng.