Tag:

dùng tay không kéo xe

TTO - Mới đây, một chiếc xe tải chở gừng đã rơi xuống vực gần làng Kutsapo ở bang Nagaland, Ấn Độ. Sau đó, người dân làng Kutsapo đã kéo đến cả ngàn người để cứu hộ, trong đó họ tổ chức thành đội kéo xe lên tới hàng trăm người. Video dùng tay không kéo xe

Video: Huy động hàng trăm người 'hò dô' cứu hộ xe 16 tấn từ vực sâu
Camera 360   |   12/01/2021
Video: Huy động hàng trăm người 'hò dô' cứu hộ xe 16 tấn từ vực sâu

TTO - Mới đây, một chiếc xe tải chở gừng đã rơi xuống vực gần làng Kutsapo ở bang Nagaland, Ấn Độ. Sau đó, người dân làng Kutsapo đã kéo đến cả ngàn người để cứu hộ, trong đó họ tổ chức thành đội kéo xe lên tới hàng trăm người.