Tag:

Dũng lò vôi

Ngày 21-9, tòa án triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cơ quan điều tra và viện kiểm sát xác định không đủ cơ sở xem xét vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án. Video Dũng lò vôi

Ông Huỳnh Uy Dũng không đồng phạm với bà Phương Hằng
Tin nóng   |   06/09/2023
Ông Huỳnh Uy Dũng không đồng phạm với bà Phương Hằng

Ngày 21-9, tòa án triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cơ quan điều tra và viện kiểm sát xác định không đủ cơ sở xem xét vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án.