Tag:

dùng dép đánh vào mặt CSGT

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Đưa 388 công dân Việt Nam từ Myanmar về Đà Nẵng; Hàng trăm sinh viên Hải Dương xếp hàng chờ tới lượt xét nghiệm COVID-19; Khởi tố đối tượng dùng dép đánh vào mặt CSGT đang làm nhiệm vụ… Video dùng dép đánh vào mặt CSGT

Góc nhìn trưa nay | Độc đáo thời trang điêu khắc nổi trên da
Góc nhìn trưa nay | 05/03/2021
Góc nhìn trưa nay | Độc đáo thời trang điêu khắc nổi trên da

Bản tin với nhiều thông tin cập nhật: Đưa 388 công dân Việt Nam từ Myanmar về Đà Nẵng; Hàng trăm sinh viên Hải Dương xếp hàng chờ tới lượt xét nghiệm COVID-19; Khởi tố đối tượng dùng dép đánh vào mặt CSGT đang làm nhiệm vụ…