30/05/2019
TRƯỜNG TRUNG – NGÔ QUANG – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ
TRƯỜNG TRUNG – NGÔ QUANG – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Tàu cá ĐNa 90152 bị đâm chìm vào 5-2014 trong đợt Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép HD981 trong vùng biển Việt Nam đã được đưa về khuôn viên Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Video liên quan