11/07/2019
M.VINH – PHAN TẤN ĐẠT – SANH TÀI – TRINH TRÀ
M.VINH – PHAN TẤN ĐẠT – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, nhiều năm liền bị lấn chiếm xây dựng các công trình trái phép. Việc lấn chiếm ngày càng nghiêm trọng và phức tạp.

Video liên quan