Tag:

đủ thời gian

TTO - Dựa trên yêu cầu bao phủ vắc xin cho người dân TP.HCM và quy định Bộ Y tế về việc tiêm 2 liều vắc xin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đã xây dựng lộ trình tiêm vắc xin gồm 4 giai đoạn đến cuối năm, với tổng liều cần là hơn 8,1 triệu. Video đủ thời gian

Video: TP.HCM cần hơn 8,1 triệu liều vắc xin cho lộ trình tiêm 4 giai đoạn đến cuối năm
Tin nóng   |   31/08/2021
Video: TP.HCM cần hơn 8,1 triệu liều vắc xin cho lộ trình tiêm 4 giai đoạn đến cuối năm

TTO - Dựa trên yêu cầu bao phủ vắc xin cho người dân TP.HCM và quy định Bộ Y tế về việc tiêm 2 liều vắc xin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đã xây dựng lộ trình tiêm vắc xin gồm 4 giai đoạn đến cuối năm, với tổng liều cần là hơn 8,1 triệu.