Tag:

Dù lượn

Festival Hoa Đà Lạt 2022 diễn ra trong gần 2 tháng, một việc chưa có tiền lệ. Trong 2 tháng ấy, nhiều địa phương đã có hàng loạt chương trình hưởng ứng cùng Đà Lạt để mở rộng không gian lễ hội. Video Dù lượn

Festival Hoa Đà Lạt 2022: Thử nghiệm cái mới để phát triển du lịch
Bạn có biết   |   02/01/2023
Festival Hoa Đà Lạt 2022: Thử nghiệm cái mới để phát triển du lịch

Festival Hoa Đà Lạt 2022 diễn ra trong gần 2 tháng, một việc chưa có tiền lệ. Trong 2 tháng ấy, nhiều địa phương đã có hàng loạt chương trình hưởng ứng cùng Đà Lạt để mở rộng không gian lễ hội.