15/09/2019

Dữ liệu cá nhân ngày càng bị rò rỉ, lợi dụng

Báo cáo mới đây của UBND TP.HCM về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn TP cho thấy còn nhiều tồn tại, vướng mắc và ngày càng phức tạp. Đáng chú ý là việc rò, rỉ, lộ, lọt thông tin khi sử dụng các thiết bị công nghệ, thiết bị viễn thông, các tương tác trên mạng xã hội.

Video liên quan