Tag:

dự án ma

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ ở Phú Quốc phân lô, nền ở xã Cửa Cạn, Cửa Dương đều giáp rừng và lấn rừng. Đường đi vào dự án ma trên khá thuận tiện nên nhiều khách hàng đã sập bẫy, bị lừa. Video dự án ma

Toàn cảnh dự án ma ở Phú Quốc khiến hàng trăm người bị lừa hơn 250 tỉ
Tin nóng   |   18/05/2024
Toàn cảnh dự án ma ở Phú Quốc khiến hàng trăm người bị lừa hơn 250 tỉ

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ ở Phú Quốc phân lô, nền ở xã Cửa Cạn, Cửa Dương đều giáp rừng và lấn rừng. Đường đi vào dự án ma trên khá thuận tiện nên nhiều khách hàng đã sập bẫy, bị lừa.