13/08/2019
MẬU TRƯỜNG – SANH TÀI – TRINH TRÀ
MẬU TRƯỜNG – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Lý giải về việc đội vốn này, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, mức tăng 3000 tỉ đồng chủ yếu là do việc thay đổi kỹ thuật thi công, vật liệu kết cấu mặt đường từ đề xuất của nhà đầu tư.