Tag:

động vật quý hiếm

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện hai loài gà quý hiếm là gà lôi trắng và gà tiền mặt vàng, hiện đang triển khai dự án đánh giá, bảo tồn hai loài gà này. Video động vật quý hiếm

Video: Phát hiện loài gà quý hiếm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
Tin nóng | 05/03/2023
Video: Phát hiện loài gà quý hiếm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện hai loài gà quý hiếm là gà lôi trắng và gà tiền mặt vàng, hiện đang triển khai dự án đánh giá, bảo tồn hai loài gà này.