Tag:

đóng phạt

Vi phạm nồng độ cồn nói riêng được xem là một loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và sẽ phải nộp phạt hành chính. Vậy trong trường hợp này có được nộp phạt nhiều lần hay "đóng phạt trả góp" có được không? Video đóng phạt

Vi phạm nồng độ cồn, có nộp phạt 'trả góp' được không?
Bạn có biết   |   16/02/2024
Vi phạm nồng độ cồn, có nộp phạt 'trả góp' được không?

Vi phạm nồng độ cồn nói riêng được xem là một loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và sẽ phải nộp phạt hành chính. Vậy trong trường hợp này có được nộp phạt nhiều lần hay "đóng phạt trả góp" có được không?