Tag:

Đồng Nai chống dịch

TTO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký ban hành văn bản tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới. Video Đồng Nai chống dịch

Video: Trạng thái bình thường mới ở Đồng Nai, kiểm soát lưu thông, di chuyển giữa các vùng ra sao?
Tin nóng   |   20/09/2021
Video: Trạng thái bình thường mới ở Đồng Nai, kiểm soát lưu thông, di chuyển giữa các vùng ra sao?

TTO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký ban hành văn bản tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới.