Tag:

đồng minh của Trump

TTO - Thượng nghị sĩ Kamala Harris ngày 17-11 lần đầu trở lại Thượng viện kể từ khi đắc cử phó tổng thống Mỹ. Các nghị sĩ Cộng hòa, gồm cả đồng minh của Trump, được thấy chúc mừng và có thái độ thân thiện với phó tổng thống đắc cử Harris. Video đồng minh của Trump

Video: Đồng minh của ông Trump chúc mừng phó tổng thống đắc cử Harris tại Thượng viện
Tin nóng   |   18/11/2020
Video: Đồng minh của ông Trump chúc mừng phó tổng thống đắc cử Harris tại Thượng viện

TTO - Thượng nghị sĩ Kamala Harris ngày 17-11 lần đầu trở lại Thượng viện kể từ khi đắc cử phó tổng thống Mỹ. Các nghị sĩ Cộng hòa, gồm cả đồng minh của Trump, được thấy chúc mừng và có thái độ thân thiện với phó tổng thống đắc cử Harris.