Tag:

Đồng Khởi

Kể từ 18h30 ngày 31-12-2018 đến 0h30 ngày 1-1-2019, cấm tất cả các loại xe trên tuyến đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ. Video Đồng Khởi

TP.HCM cấm xe để phục vụ việc bắn pháo hoa dịp Tết dương lịchLive
Tin nóng   |   31/12/2018
TP.HCM cấm xe để phục vụ việc bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch

Kể từ 18h30 ngày 31-12-2018 đến 0h30 ngày 1-1-2019, cấm tất cả các loại xe trên tuyến đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ.