Tag:

đồng hành

Báo Tuổi Trẻ với đại diện là nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã ký biên bản ghi nhớ với Liên minh Tái chế Bao bì PRO Việt Nam, trở thành đối tác chiến lược về truyền thông trong thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn. Video đồng hành

Báo Tuổi Trẻ đồng hành cùng PRO Việt Nam xây dựng nền kinh tế xanh
Bạn có biết   |   25/03/2023
Báo Tuổi Trẻ đồng hành cùng PRO Việt Nam xây dựng nền kinh tế xanh

Báo Tuổi Trẻ với đại diện là nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã ký biên bản ghi nhớ với Liên minh Tái chế Bao bì PRO Việt Nam, trở thành đối tác chiến lược về truyền thông trong thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.