Tag:

đóng góp

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội gửi lời xin lỗi đến hai bệnh viện mình từng làm giám đốc, xin giảm án cho các thuộc cấp của mình. Video đóng góp

Video: Nghe cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn nói lời sau cùng trước tòa
Tin nóng   |   18/04/2023
Video: Nghe cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn nói lời sau cùng trước tòa

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội gửi lời xin lỗi đến hai bệnh viện mình từng làm giám đốc, xin giảm án cho các thuộc cấp của mình.