Tag:

đóng góp cho chương trình

TTO - Sáng 9-6, đại diện Công ty cổ phần Star Hằng Lê đến báo Tuổi Trẻ trao số tiền 500 triệu đồng đóng góp cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19'. Đã có 188.879 lượt bạn đọc chung tay đóng góp với số tiền hơn 10,6 tỉ đồng. Video đóng góp cho chương trình

Video: Công ty Star Hằng Lê ủng hộ 500 triệu đồng ‘Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19’
Đời thường | 09/06/2021
Video: Công ty Star Hằng Lê ủng hộ 500 triệu đồng ‘Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19’

TTO - Sáng 9-6, đại diện Công ty cổ phần Star Hằng Lê đến báo Tuổi Trẻ trao số tiền 500 triệu đồng đóng góp cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19'. Đã có 188.879 lượt bạn đọc chung tay đóng góp với số tiền hơn 10,6 tỉ đồng.