Tag:

đóng băng

Hàn Quốc - Ngày 7-1, lễ hội câu cá trên băng tại Hàn Quốc đã khai mạc sau ba năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Lễ hội nổi tiếng này hút hơn 100.00 người tham dự bất chấp nhiệt độ lạnh tới mức đóng băng. Video đóng băng

Thú vị   |   08/01/2023
Video: Cả trăm ngàn người tham gia câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Hàn Quốc - Ngày 7-1, lễ hội câu cá trên băng tại Hàn Quốc đã khai mạc sau ba năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Lễ hội nổi tiếng này hút hơn 100.00 người tham dự bất chấp nhiệt độ lạnh tới mức đóng băng.