Tag:

Đông Bắc

TTO - Những hình ảnh cận cảnh ấn tượng của nhóm ong rừng Đông Bắc khi săn tổ ong khoái “khủng” ở rừng Ngân Sơn, Bắc Kạn. Không dễ có được những hình ảnh này khi vừa đối mặt đàn ong khoái hung dữ, vừa một mình quay phim trên cao, và có khi sơ suất... Video Đông Bắc

Video: Săn ong trên ngọn cây ở rừng Ngân Sơn, Bắc Kạn
Thú vị   |   03/10/2020
Video: Săn ong trên ngọn cây ở rừng Ngân Sơn, Bắc Kạn

TTO - Những hình ảnh cận cảnh ấn tượng của nhóm ong rừng Đông Bắc khi săn tổ ong khoái “khủng” ở rừng Ngân Sơn, Bắc Kạn. Không dễ có được những hình ảnh này khi vừa đối mặt đàn ong khoái hung dữ, vừa một mình quay phim trên cao, và có khi sơ suất...