Tag:

đơn hàng

Hiện người Việt lướt TikTok 1-2 giờ, mua đến 2 triệu đơn hàng mỗi ngày. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện TikTok Việt Nam - tại chương trình Cà phê doanh nhân với chủ đề mua sắm trực tuyến do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM sáng 23-12. Video đơn hàng

Người Việt lướt TikTok 1-2 giờ, mua đến 2 triệu đơn hàng mỗi ngày
Tin nóng   |   23/12/2023
Người Việt lướt TikTok 1-2 giờ, mua đến 2 triệu đơn hàng mỗi ngày

Hiện người Việt lướt TikTok 1-2 giờ, mua đến 2 triệu đơn hàng mỗi ngày. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện TikTok Việt Nam - tại chương trình Cà phê doanh nhân với chủ đề mua sắm trực tuyến do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM sáng 23-12.