Tag:

Đội

TTO - Trong những ngày đầu thực hiện giãn cách, nhu cầu mua nhu yếu phẩm của người dân Vũng Tàu tăng cao. Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu cho biết ‘Biệt đội giao hàng miễn phí thanh niên TP Vũng Tàu’ đi chợ, giao hàng miễn phí giúp người dân. Video Đội

Video: ‘Biệt đội giao hàng miễn phí thanh niên TP Vũng Tàu’ 50 người giúp dân trong những ngày giãn cách
Tin nóng   |   22/07/2021
Video: ‘Biệt đội giao hàng miễn phí thanh niên TP Vũng Tàu’ 50 người giúp dân trong những ngày giãn cách

TTO - Trong những ngày đầu thực hiện giãn cách, nhu cầu mua nhu yếu phẩm của người dân Vũng Tàu tăng cao. Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu cho biết ‘Biệt đội giao hàng miễn phí thanh niên TP Vũng Tàu’ đi chợ, giao hàng miễn phí giúp người dân.