Tag:

đối tượng phe vé

Từ 8g ngày 20-10 tới đây, Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ bắt đầu bán vé tàu Tết với tổng số chỗ cung ứng khoảng 287.000 chỗ. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, ngành đường sắt khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua vé từ các đối tượng “cò”, vé chợ đen để tránh việc mất tiền mà tàu thì không thể lên được Video đối tượng phe vé

Phút cảnh báo: Nói không với vé tàu chợ đen để tránh thiệt hại
Bạn có biết   |   18/10/2019
Phút cảnh báo: Nói không với vé tàu chợ đen để tránh thiệt hại

Từ 8g ngày 20-10 tới đây, Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ bắt đầu bán vé tàu Tết với tổng số chỗ cung ứng khoảng 287.000 chỗ. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, ngành đường sắt khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua vé từ các đối tượng “cò”, vé chợ đen để tránh việc mất tiền mà tàu thì không thể lên được