Tag:

đòi tiền bị đuổi

TTO - Ông Nguyễn Văn Nông, 46 tuổi ở Đà Nẵng cho biết trước đây có cho chồng bà H. mượn tiền nhưng người mượn không chịu trả như đã hứa. Mỗi lần ông Nông qua nhà hỏi lấy tiền nợ đều bị đuổi về nên ấm ức trong lòng, nghĩ cách đốt nhà người mượn tiền. Video đòi tiền bị đuổi

Video: Bị đuổi về khi đòi tiền, chủ nợ quay lại nhà người mượn tiền phóng hỏa
Tin nóng   |   13/08/2022
Video: Bị đuổi về khi đòi tiền, chủ nợ quay lại nhà người mượn tiền phóng hỏa

TTO - Ông Nguyễn Văn Nông, 46 tuổi ở Đà Nẵng cho biết trước đây có cho chồng bà H. mượn tiền nhưng người mượn không chịu trả như đã hứa. Mỗi lần ông Nông qua nhà hỏi lấy tiền nợ đều bị đuổi về nên ấm ức trong lòng, nghĩ cách đốt nhà người mượn tiền.