Tag:

Đối thoại

Chiều 29-11, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi đối thoại với thanh niên, sinh viên, các nhà đầu tư về khởi nghiệp. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Video Đối thoại

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên khởi nghiệp
Tin nóng | 29/11/2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên khởi nghiệp

Chiều 29-11, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi đối thoại với thanh niên, sinh viên, các nhà đầu tư về khởi nghiệp. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.