Tag:

Đổi mẫu giấy đi đường

TTO - Bản tin 30s Nóng 24-8: TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h 25-8; Mua thực phẩm giúp dân; Vẫn 'tắc' giao gas đến nhà do người giao thiếu giấy đi đường; Đập kính ô tô, giải cứu em bé bị 'nhốt' trong xe dưới trời nắng nóng. Video Đổi mẫu giấy đi đường

Bản tin 30s Nóng: TP.HCM đổi giấy đi đường mới; Mua thực phẩm giúp dân; Vẫn 'tắc' giao gas đến nhà
30S Nóng   |   24/08/2021
Bản tin 30s Nóng: TP.HCM đổi giấy đi đường mới; Mua thực phẩm giúp dân; Vẫn 'tắc' giao gas đến nhà

TTO - Bản tin 30s Nóng 24-8: TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h 25-8; Mua thực phẩm giúp dân; Vẫn 'tắc' giao gas đến nhà do người giao thiếu giấy đi đường; Đập kính ô tô, giải cứu em bé bị 'nhốt' trong xe dưới trời nắng nóng.