Tag:

đổi đời

Vượt lên khó khăn do dịch bệnh Covid-19, những đồng vốn của chương trình Tiếp sức nhà nông tiếp tục đến với bà con nông dân nghèo. Bà con bắt đầu dám nghĩ, dám lên kế hoạch làm ăn, chăn nuôi cho những ngày sắp tới. Video đổi đời

Tiếp sức nhà nông 2021: Nông dân ấp ủ nhiều dự định khi nhận đồng vốn nghĩa tình
Bạn có biết   |   11/03/2022
Tiếp sức nhà nông 2021: Nông dân ấp ủ nhiều dự định khi nhận đồng vốn nghĩa tình

Vượt lên khó khăn do dịch bệnh Covid-19, những đồng vốn của chương trình Tiếp sức nhà nông tiếp tục đến với bà con nông dân nghèo. Bà con bắt đầu dám nghĩ, dám lên kế hoạch làm ăn, chăn nuôi cho những ngày sắp tới.