Tag:

đòi đất

Một nhóm trên 10 người đã kéo đến chợ Bình Hòa, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM, rồi tự ý dùng hàng rào sắt chặn hết mặt tiền của chợ và yêu cầu tiểu thương rời khỏi khu vực chợ để lấy lại đất. Video đòi đất

Nhóm người tự ý rào chắn chợ, đuổi tiểu thương để đòi đất
Tin nóng   |   08/08/2019
Nhóm người tự ý rào chắn chợ, đuổi tiểu thương để đòi đất

Một nhóm trên 10 người đã kéo đến chợ Bình Hòa, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM, rồi tự ý dùng hàng rào sắt chặn hết mặt tiền của chợ và yêu cầu tiểu thương rời khỏi khu vực chợ để lấy lại đất.