Tag:

đọc sách miễn phí

Sáng 27-5, Thảo cầm viên Sài Gòn cùng Nhà xuất bản Trẻ khai trương "vườn sách" với khoảng 1.000 cuốn sách miễn phí cho các em nhỏ đến đọc, trong đó có nhiều đầu sách về các loài động vật đang được chăm sóc tại đây. Video đọc sách miễn phí

1.000 cuốn sách để các em nhỏ đến đọc tại Thảo cầm viên Sài Gòn
Thú vị   |   27/05/2023
1.000 cuốn sách để các em nhỏ đến đọc tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Sáng 27-5, Thảo cầm viên Sài Gòn cùng Nhà xuất bản Trẻ khai trương "vườn sách" với khoảng 1.000 cuốn sách miễn phí cho các em nhỏ đến đọc, trong đó có nhiều đầu sách về các loài động vật đang được chăm sóc tại đây.