Tag:

doanh nhân Đức Thụy

TTO - Sau nhiều biến cố đến với Hồ Văn Cường, ca sĩ Ngọc Sơn và doanh nhân Đức Thụy (bầu Thụy) nhận đỡ đầu cho Cường. Ngọc Sơn đã chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về lý do vì sao làm việc này. Video doanh nhân Đức Thụy

Video: Ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ lý do nhận đỡ đầu Hồ Văn Cường
Giải trí   |   07/01/2022
Video: Ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ lý do nhận đỡ đầu Hồ Văn Cường

TTO - Sau nhiều biến cố đến với Hồ Văn Cường, ca sĩ Ngọc Sơn và doanh nhân Đức Thụy (bầu Thụy) nhận đỡ đầu cho Cường. Ngọc Sơn đã chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về lý do vì sao làm việc này.