Tag:

doanh nghiệp hoạt động

TTO - Công ty TNHH Diageo Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã đến ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc-xin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ phát động. Video doanh nghiệp hoạt động

Video: Doanh nghiệp nước ngoài ủng hộ 3 tỉ đồng 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19'
Tin nóng   |   04/03/2021
Video: Doanh nghiệp nước ngoài ủng hộ 3 tỉ đồng 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19'

TTO - Công ty TNHH Diageo Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã đến ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc-xin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ phát động.