17/01/2020

Để góp phần bảo vệ môi trường Lithaco đã giúp các doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mà không cần bỏ vốn. Khi hợp tác lắp đặt điện mặt trời của Lithaco doanh nghiệp sẽ có đến 3 giải pháp tài chánh để lựa chọn: doanh nghiệp tự bỏ vốn thực hiện, hoặc 30% đối ứng 70% tài trợ từ ngân hàng, hoặc phương án đầu tư thông qua ESCO (Energy Sirvice Company). Hình thức thứ nhất và thứ ba thường được các doanh nghiệp FDI lựa chọn.

Video liên quan